วีซ่าเพื่อการศึกษาในไทย (ไม่ต้องออกไปขอ Education visa ที่กงสุลไทยในต่างประเทศ)

ค่าใช้จ่าย 60,300 บาท

1.ค่าเล่าเรียน 42,000 สำหรับวีซ่านักเรียน โดยรวมค่าธรรมเนียมต่อวีซ่าที่ตม. 3 รอบ 1,900 บาท / รายงานตัว 90 วัน 3 ครั้ง / ค่าดำเนินการเอกสารกับกระทรวงศึกษาธิการ

2.ค่าธรรมเนียมเปลี่ยนประเภทวีซ่าที่ตม. 18,000 บาท

3.เสื้อยืดสีดำ 300 บาท

ขั้นตอนการดำเนินการเรื่องการเปลี่ยนประเภทวีซ่าในไทย

1.ผู้สมัครจะต้องนำพาสปอร์ต, รูปถ่ายขนาด2นิ้ว หรือ 4*6 เซนติเมตร มาลงทะเบียนเรียนและจ่ายค่าเรียน 42,000 บาทสำหรับวีซ่านักเรียน 1 ปี + 18,000 บาทค่าเปลี่ยนประเภทวีซ่าในไทย + เสื้อยืดสีดำ 300 บาท

2.เจ้าหน้าที่โรงเรียนทำเอกสารส่งไปที่กระทรวงศึกษาธิการใช้เวลา 30 วันทำการ

3.หลังจากได้รับเอกสารจากกระทรวงศึกษาธิการแล้ว ทางโรงเรียนจะส่งเอกสารไปที่ ตม.เพื่อขอเปลี่ยนประเภทวีซ่า และหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ ตม. จะนัดวันถ่ายรูปและรออีก 21 วันทำการ วันคุณจะได้รับวีซ่านักเรียน

สิ่งที่คุณจะต้องปฏิบัติหลังจากที่ได้รับวีซ่านักเรียน(Non-immigrant ED)

นโยบายของวีซ่านักเรียนตามกฎของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ผู้ที่ได้รับวีซ่าแล้วจะต้องไปรายงานตัวและต่ออายุวีซ่าทุกๆ 90วัน ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเชียงใหม่โดยจะมีเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนนัดหมายและให้บริการอำนวยความสะดวกให้และเข้าร่วมชั้นเรียนอาทิตย์ละ 2 วัน /วันละ 2 ชั่วโมง โรงเรียนมีตารางเรียน ในวัน อังคาร,พุธ และเสาร์,อาทิตย์ซึ่งเวลาเรียนจะมี3รอบในเวลา 10.00 – 12.00 น. / -13.00 – 15.00 น. /15.00 – 17.00 น. การแต่งกายจะต้องสวมกางเกงกีฬาขายาว , ถุงเท้าและเสื้อยืดสีดำของโรงเรียน

กรณีที่ต้องการไปต่างประเทศ

หากคุณต้องการไปต่างประเทศต้องแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบโดยการส่งอีเมล์เพื่อทำการบันทึกข้อมูลและวางแผนการไปต่อวีซ่าได้ถูกต้อง

1.คุณสามารถสมัครทำ Single entry ราคา 1,000 บาท สามารถเดินทางได้ 1 ครั้ง ตามระยะเวลาวีซ่าที่มีอยู่ปัจจุบัน

2.คุณสามารถสมัครทำ Multiple entry ราคา 3,800 บาท สามารถเดินทางได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ตามระยะเวลาวีซ่าที่มีอยู่ปัจจุบัน

– หากคุณไปต่างประเทศและกลับมาหลังจากวีซ่าหมดอายุ วีซ่าของคุณจะถูกยกเลิกอัตโนมัติ หรือ หากคุณออกจากประเทศไทยโดยไม่ได้ทำ Re –entry วีซ่าของคุณจะถูกยกเลิกอัตโนมัติ

– เมื่อเจ้าหน้าที่ได้นัดหมายคุณเพื่อไปทำการต่อวีซ่าและรายงานตัว 90 วัน หากคุณติดธุระหรือไม่สะดวก สามารถแจ้งและเลื่อนวันได้ และจะต้องไม่เกินวีซ่าที่มีอยู่ หากอยู่เกินกำหนดโดยไม่ได้รับการต่อวีซ่า จะOverstay และคุณต้องจ่ายค่าปรับวันละ 500 บาท

นโยบายตรวจคนเข้าเมืองสำหรับ ED-Visa

คุณสามารถอาศัยอยู่ในประเทศไทยได้12 เดือนแต่ทุกๆ 90 วัน คุณจะต้องไปต่ออายุวีซ่าและรายงานตัวที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง