ประวัติของโรงเรียนต่อสู้ป้องกันตัวด้วยมือเปล่า

เมื่อ วันที่่ 24 กุมภาพันธ์ 2548 กองทัพภาคที่ 3 ได้จัดทำหลักสูตรต่อสู้ป้องกันตัวด้วยมือเปล่าในในสมัยนั้น แม่ภาคที่ 3 คือ พล.ท.สพรั่ง กัลยาณมิตร โดยมี ร.ท.เทพรังศรร พิบูลศิลป์ เป็นผู้นำโครงการนี้เสนอกับ กองทัพภาคที่ 3 โดยผ่าน ผบ.มทบ.33

 

ในการฝึกครั้งนั้นได้มีหน่วยทหาร17 จังหวัดภาคเหนือในเขตพื้นที่ของกองทัพภาคที่ 3 ที่ร่วมเข้าฝึก การฝึกครั้งนั้นคือการฝึกครูต่อสู้ป้องกันตัวด้วยมือเปล่า เพื่อนำไปขยายผลตามหน่วยทหารต่างๆ โดยครูผู้ฝึกที่เป็นวิทยากรสอนในครั้งมีทั้งหมด 6 คน การสอนเป็นการสอนโดยใช้เทคนิคต่างๆโดยนำข้อดีของการต่อสู้แต่ละประเภทมาผสมผสานกันเพื่อนำไปสอนผู้เรียน

 

หลังจากนั้นได้มีการจัดตั้งเป็นโรงเรียนต่อสู้ป้องกันตัวด้วยมือเปล่าขึ้นที่กองร้อยทหารสารวัตร มทบ.33 ขอใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนจากกระทรวงศึกษาธิการผ่านจังหวัดเชียงใหม่ รับใบอนุญาตโดย สิบเอกจงเจตน์ พึ่งสาย ออก ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2550 เป็นโรงเรียนแห่งแรกในจังหวัดเชียงใหม่ มีจุดประสงค์เพื่อให้ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียงได้เรียนรู้วิธีการต่อสู้ป้องกันด้วยมือเปล่า เอาไว้ป้องกันตัวจากภัยร้ายต่างๆ เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ไม่มีอาวุธติดตัว เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน จึงจำเป็นที่จะต้องมีความรู้ในเรื่องของการต่อสู้ไว้ป้องกันตัวเอง ดังนั้นจึงมีการจัดตั้งโรงเรียนต่อสู้ป้องกันตัวด้วยมือเปล่าขึ้นมา เพื่อให้ประชาชนได้รู้จักวิธีการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยมือเปล่า ตั้งแต่บัดนั้น เป็นต้นมา

 

ปัจจุบัน โรงเรียนตั้งอยู่ ณ เลขที่ 63/15 ถนน ราษฎร์อุทิศ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ มีการเรียนการสอนทุกวันเสาร์ และวันอาทิตย์ เรียนสองชั่วโมงต่อวัน เปิดสอนสำหรับผู้ที่สนใจทั้งคนไทยและต่างชาติ มีหลักสูตรการเรียนการสอนแบบปกติ และแบบวีซ่าให้กับชาวต่างชาติ มีครูผู้สอนมากด้วยประสบการณ์ด้านการต่อสู้ป้องกันตัวมากกว่า 20 ปี โดย “อาจารย์หมู” (ภณุ แสงสง่า) พร้อมด้วยทีมครูฝึก ที่จะคอยสอนและดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้เกิดเหตุบาดเจ็บจากการเรียน นักเรียนสามารถมั่นใจได้เลยว่า เรียนต่อสู้ป้องกันตัวด้วยมือเปล่าแล้ว สามารถนำไปใช้กับเหตุการณ์ฉุกเฉินได้แน่นอน

สิบเอกจงเจตน์ พึ่งสาย

ผู้บริหารโรงเรียน

อาจารย์หมู

หัวหน้าครูฝึก

ทีมงานธุรการ

ไข่มุก

แป้ง

ออย

ทีมงานครูฝึก

แบล็ค

บีม

จักร